Fejléc

Általános célok és feladatokA számítástechnika tantárgy tartalma korszerű, igyekszik követni a technikai fejlődéssel szinte naponta változó ismereteket, azokat az iskola a mindennapi életben alkalmazható formában oktatja.

Logikai elrendezése a használati szinttől a belső működés megértése felé, a passzív befogadótól az aktív irányítóig viszi a tanulókat. Szemlélete az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember kialakítását célozza meg. A számítástechnika ismeretkör alapvető célja a számítástechnikai és informatikai alapfogalmak megismertetése, az informatikai, számítástechnikai és irodai eszközök biztonságos kezelésének elsajátíttatása, az algoritmizáló képesség kialakítása, a megtervezett, precíz munkavégzésre nevelés.

Info image Info image

Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja.

A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény minden egy új termék lesz. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú algoritmikus gondolkodás fejlesztésére ugyancsak jó lehetőség nyílik e tantárgyban.

A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában.

Informatika oktatása


Ezeknek a feladatoknak elérése érdekében iskolánkban ötödik osztálytól oktatunk informatikát. Három számítástechnika termünk van, melyek nagy sávszélességű állandó internet hozzáféréssel rendelkeznek. Ezekben a termekben lehetőség van más tantárgyak oktatására is pl. angol, technika, stb.

Azon tanulók, akiknek gyakorlásra, ismeretek elmélyítésére van szükségük, vagy az internetet szeretnék használni, szakkör keretében tehetik meg. A tantárgy iránt érdeklődőknek versenyzésre ad lehetőséget a Kozma László országos verseny, az Interneten meghirdetett több fordulós verseny, és az iskolában szervezett versenyek.
Győri Arany János Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.
ELÉRHETŐSÉGEINK:

 • Cím:
  9024 Győr, Örkény István u. 6.

 • OM azonosító:
  030523

 • Szervezeti egységkód:
  GA1901

 • Tel/fax:
  96/431-044,96/431-139

 • Igazgató:
  Horváth Tamás
  horvath.tamas.arany@gmail.com

 • Igazgatóhelyettesek:
  Basák Zoltán
  Pőheim Judit

 • Titkárság:
  titkarsag@aranygyor.com
  aranyiskolagyor@gmail.com

 • Étkezés:
  I.sz. GMK
  9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

 • Étkezés lemondása:
  96/510-680, 20/553-1820, lemondas@gek.hu

ÉTKEZÉS:
Havi étlap.


©   Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.