Fejléc

Két tanítási nyelvű képzés2002 óta folyik két tanítási nyelvű képzés iskolánkban német és angol nyelven. Minden évfolyamon vannak kéttannyelvű csoportjaink. A gyerekeknek alsóban négy nyelvórájuk van. Ezen kívül egy ötödik is, ami anyanyelvi lektorral zajlik, aki a kiejtést gyakorolja velük.

Emellett több tantárgyat is tanítunk két nyelven. A rajz, technika és testnevelés mellett jelenleg már 1. 2. osztályban a környezetismeretet is két nyelven tanítjuk. 1. osztályban csak a szóbeliség uralkodik, 2. osztályban már írnak is a gyerekek. A játékosság, a nyelv megszerettetése továbbra is döntő szerepet játszik. A gyerekek élvezik a nyelvórák oldottabb hangulatát, rengeteg, mondókát, verset, dalt, játékot tanulnak. Ezeken keresztül pedig a mindennapi életben használt szavakat, kifejezéseket és mondatokat sajátítják el.

5. osztálytól a heti 4+1 nyelvóra mellett a rajzot és a testnevelést visszük tovább két nyelven. Új tantárgyként a célnyelvi civilizáció lép be, amelyen az adott idegen nyelvű országok földrajzi viszonyaival, szokásaival, ünnepeivel, iskolai rendszerével, ételspecialitásaival, híres embereivel, nevezetességeivel stb. ismerkedünk. Ezen kívül a természetismeretet is két nyelven tanulják. 7-8. évfolyamon a nyelvi órák mellett az országismeretet tanulják idegen nyelven.
Helyi tantervünk szerint a kéttannyelvűs gyerekek a 2. év végén írásbeli, a 4. osztály végén írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. 6. és 8. évfolyam végén központi, idegen nyelvi kompetenciamérést írnak angol és német nyelvből. 6. osztályban A2 szinten, 8. osztályban B1 szinten.
A gyerekek sok alkalommal bemutatkoznak, bemutathatják, milyen dalokat, verseket, történeteket tanultak. Ilyen a Halloween műsor, a karácsonyi műsorunk, a Tavaszi Fesztivál, az anyák napi műsorok.

Az elmúlt években már sok ilyen párhuzamos osztályt tudtunk indítani.


Kiemelt eseményeink.

Halloween - Halloween ünnepség iskolánkban. (Nagyításhoz kattintson a képekre!)

         
Brona az iskolánkban - Iskolánkban 6 hétig ír hallgató tanított. (Nagyításhoz kattintson a képekre!)

         
Angol és német nyelvű tábor - Iskolánk adott otthont angol és német nyelvű tábornak. (Nagyításhoz kattintson a képekre!)

       
Márton-napi műsor - Alsó tagozatos diákok Márton-nap alkalmával színvonalas műsort adtak elő. (Nagyításhoz kattintson a képekre!)

         
Müncheni diákok Győrben

A müncheni Nymhenburger Schulen Gymnasium und Realschule iskolával évek óta tart a cserediák-programunk. Német tanulókat és tanáraikat fogadtuk iskolánkban.
Müncheni kirándulásunk

Német partneriskolánk meghívására 5 napot töltünk Münchenben. A kapcsolat már több éve tart, minden év októberében mi utazunk hozzájuk, tavasszal őket látjuk vendégül.
Megyei német verseny iskolánkban

Iskolánkban zajlott a Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett megyei német verseny. Az egész megyéből jöttek a legjobb németes tanulók, hogy összemérjék tudásukat. A legjobbak az országos versenyre jutottak tovább.

Győri Arany János Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.
ELÉRHETŐSÉGEINK:

 • Cím:
  9024 Győr, Örkény István u. 6.

 • OM azonosító:
  030523

 • Szervezeti egységkód:
  GA1901

 • Tel/fax:
  96/431-044,96/431-139

 • Igazgató:
  Horváth Tamás
  horvath.tamas.arany@gmail.com

 • Igazgatóhelyettesek:
  Basák Zoltán
  Pőheim Judit

 • Titkárság:
  titkarsag@aranygyor.com
  aranyiskolagyor@gmail.com

 • Étkezés:
  I.sz. GMK
  9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

 • Étkezés lemondása:
  96/510-680, 20/553-1820, lemondas@gek.hu

ÉTKEZÉS:
Havi étlap.


©   Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.