Fejléc


Sakk

Támadás a Király ellen.


A sakk sport, játék, tudomány és művészet egyszerre!


A sakk története a legendák világába nyúlik vissza. Egy ismert mese szerint egy brahmin találta ki a sakkot. Jutalmul a rádzsától első hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget kért, mindössze annyi búzaszemet, amennyi a sakktábla kockáira a következő szabály szerint képletesen rátehető: az első kockára egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy, vagyis az előzőnek mindig duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem a Földön, sőt az emberiség egész történelme alatt nem termelt ennyit.


Sakk szakköri foglalkozások:

Sakk-SzakkörJátszva tanulj

A sakk szellemi sport. Lényeges elem a küzdelem, amelyben egyenlők a feltételek. Két fél játssza azonos számú bábukat - sereget - irányítva.A játszmában a józan ész, a logikus és kreatív gondolkodás győzedelmeskedik. A játék kétféleképpen végződhet, az egyik fél nyer, azaz "mattot" ad, vagy döntetlen végeredmény, vagyis "patt" születik.
Játék, mert amatőrök is űzhetik szórakozásként és a tudatos nevelés részeként. Már 3-4 éves kortól alkalmazzák családokban.

Tudomány által meghatározott módszereket használ. A sportág legkiválóbbjai kutatják az új játékvezérlési elveket és lépéseket, így fejlesztve önmagukat és az egész sportot. Ez a hatalmas információ-mennyiség mára mindenki számára elérhető. Így válik egy látszólag egyszerű játék tudománnyá.

Művészet, ugyanis a játékosok új gondolatokat, eszméket fogalmaznak meg. Minden játék más és más. Ezért is tekinthetünk a játszmákra úgy, mint művészi alkotásokra.

A sakk és az oktatás szoros kapcsolata

Napjaink pedagógiájának kiemelt feladata a képességek fejlesztése, az alapvető kompetenciák kialakítása. E képességek megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. A képesség mindazokat a tulajdonságokat jelenti, amelyek a környezethez való alkalmazkodást biztosítják. Képességnek azokat az egyéni, egyik embert a másiktól megkülönböztető sajátosságokat nevezhetjük, amelyek valamilyen cselekvés sikeres végrehajtásának lehetőségét biztosítják. A képességek kibontakozása szempontjából a veleszületett rátermettségen kívül a szülők, pedagógusok, edzők személyes példája, útmutatása és vezetése, a megfelelő környezet megteremtése a döntő. A képesség és tevékenység kölcsönösen hatnak egymásra, kapcsolatuk kétirányú. Igaz ugyan, hogy a sikeres cselekvés alapja a képesség, de a képesség sikeres kifejlesztése tevékenykedés nélkül elképzelhetetlen. A képesség nem csupán a sikeres tevékenység feltétele, hanem a tevékenység során maga is fejlődik.

A sakk oktatása és rendszeres gyakorlása a kisgyermekek bizonyos részképességeire kedvező befolyást gyakorol. Azaz a kreativitás, a motiváció és az intelligencia területén a sakkozó gyerekek nagyobb előrelépést mutattak nem sakkozó társaikkal szemben, és ez a fejlődés a tanulmányi eredményüket is kedvezően befolyásolta.

Képzelt riport iskolai sakkéletünkrőlMióta folyik sakk-oktatás az iskolában? Kinek az ötlete nyomán indult el a program?
Az Arany iskolában már fennállásunktól 1989-től tanórai, majd szakköri formában, később sportfoglalkozás keretében is zajlott a sakkal történő ismerkedés. Az ötlet Jahn Andrásnétól, matematika tanárunktól, sakk nagymestertől ered, aki sok éven át szervezte a foglalkozásokat, versenyeket; őt követte Szirányi Ákosné, szintén kiváló sakk-szakember. Az iskola mindenkori vezetése örömmel karolta fel a kezdeményezést.

Mit szólt hozzá a tanári kar?
A tanárok hamar ráéreztek, hogy a sakkozás által fejlődő kreativitás, gondolkodás nagyban segíti az ismeretszerzést, a tanítás-tanulás folyamatát is.

Hogyan képzeljünk el egy órát? Mi a módszer lényege?
Lényegét tekintve a közismereti tárgyak oktatásához hasonlít . Minden óra elején van ráhangolódás, ismétlés, majd új anyag részt vesznek a gyerekek, és a végén levezető játék zajlik.

Mit tud a sakk? Milyen készségeket fejleszt, mire tanítja a gyerekeket?
A sakk mint játék fejleszti a logikus gondolkodás készségét, a rendszerben történő gondolkodást segíti elő, ezáltal a matematika tanulást könnyíti meg.

A gyermekek szabadidejére is hatott a játék?
Mivel egy idő után a szülők, hozzátartozók is bekapcsolódtak a játékba, hamarosan a szabad idő eltöltésének egyik kedvelt formája lett a mind több érdeklődő gyermek körében.

Milyen a foglalkozások, versenyek hangulata?
Az évek során nagyon sok sakktehetség vehetett részt diákolimpiákon és ért el kiváló eredményeket. Akik nem jelentkeztek versenyekre, a páros mérkőzéseken mérhették össze tudásukat, kombinációs készségüket, és megismerhették a győzelem boldogságát vagy a vereséget. Ezzel is erősödött jellemük. A foglalkozásokon megismerhetik a nagymesterek kombinációit, és ügyesen alkalmazzák is azokat.

ÉVRŐL-ÉVRE EGYRE TÖBB TANULÓ ÉRZI A SAKKOZÁS ÖRÖMÉT, ÉS LELKESEN ŰZIK EZT A LOGIKAI JÁTÉKOT.


Cervantes mondta: "A sakk az életre emlékeztet. Örök a harc, a kiválasztás, a konkurencia."
Eredményeink:
Ovárdics Richárd - Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia, I. korcsoport, 10. helyezés
Szimultán Kupa, E korcsoport, 6. helyezés
Horváth Gergely - I. hely
Szabó Csenge - IV. hely

Győri Arany János Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.
ELÉRHETŐSÉGEINK:

 • Cím:
  9024 Győr, Örkény István u. 6.

 • OM azonosító:
  030523

 • Szervezeti egységkód:
  GA1901

 • Tel/fax:
  96/431-044,96/431-139

 • Igazgató:
  Horváth Tamás
  horvath.tamas.arany@gmail.com

 • Igazgatóhelyettesek:
  Basák Zoltán
  Pőheim Judit

 • Titkárság:
  titkarsag@aranygyor.com
  aranyiskolagyor@gmail.com

 • Étkezés:
  I.sz. GMK
  9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

 • Étkezés lemondása:
  96/510-680, 20/553-1820, lemondas@gek.hu

ÉTKEZÉS:
Havi étlap.


©   Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.